دکتر مینا مامی زاده

نظام پزشکی : 104834

تخصص : متخصص بیماریهای پوست

درمانگاه : درمانگاه پوست و مو

ویزیت های فعال در روزهای جاری