دکتر امیررضا اقدسی

نظام پزشکی : 107498

تخصص : متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

درمانگاه : درمانگاه اورولوژی

ویزیت های فعال در روزهای جاری