دکتر سهیلا قیطران

نظام پزشکی : 114386

تخصص : متخصص چشم پزشکی

درمانگاه : درمانگاه چشم پزشکی

ویزیت های فعال در روزهای جاری

چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ زمان مراجعه 10:00 ظرفیت 5 نفر
دکتر سهیلا قیطران
درمانگاه چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی
اخذ نوبت
چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ زمان مراجعه 08:00 ظرفیت 2 نفر
دکتر سهیلا قیطران
درمانگاه چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی
اخذ نوبت
چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ زمان مراجعه 16:00 ظرفیت 5 نفر
دکتر سهیلا قیطران
درمانگاه چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی
اخذ نوبت