دکتر مسعود فصیحی

نظام پزشکی : 118599

تخصص : متخصص جراحی عمومی

درمانگاه : درمانگاه جراحی عمومی

ویزیت های فعال در روزهای جاری

چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ زمان مراجعه 08:30 ظرفیت 5 نفر
دکتر مسعود فصیحی
درمانگاه جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی
اخذ نوبت