خانم دکتر فصیحی

نظام پزشکی : 122125

تخصص : متخصص بیماریهای قلب و عروق

درمانگاه : درمانگاه قلب

ویزیت های فعال در روزهای جاری