خانم دکتر عطایی نژاد

نظام پزشکی : 132634

تخصص : متخصص بیماریهای مغز و اعصاب

درمانگاه : درمانگاه مغز و اعصاب

ویزیت های فعال در روزهای جاری