دکتر عباداله فلاحی

نظام پزشکی : 35759

تخصص : متخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

درمانگاه : درمانگاه گوش، حلق و بینی

ویزیت های فعال در روزهای جاری