دکتر سید محمد رسول میرفلاح لیالستانی

نظام پزشکی : 79394

تخصص : متخصص جراحی عمومی

درمانگاه : درمانگاه جراحی عمومی

ویزیت های فعال در روزهای جاری