دکتر مسعود هاتفی

نظام پزشکی : 87808

تخصص : متخصص جراحی مغز و اعصاب

درمانگاه : درمانگاه مغز و اعصاب

ویزیت های فعال در روزهای جاری