دکتر حسین کریمی یارندی

نظام پزشکی : 97298

تخصص : متخصص ارتوپدی

درمانگاه : درمانگاه ارتوپدی

ویزیت های فعال در روزهای جاری

چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ زمان مراجعه 16:00 ظرفیت 5 نفر
دکتر حسین کریمی یارندی
درمانگاه ارتوپدی
متخصص ارتوپدی
اخذ نوبت