خانم دکتر هادوی

نظام پزشکی : 84030

تخصص : فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

درمانگاه : درمانگاه غدد

ویزیت های فعال در روزهای جاری