اقای دکتر قیصوری

نظام پزشکی : 85245

تخصص : فوق تخصص بیماریهای ریه

درمانگاه : درمانگاه ریه

ویزیت های فعال در روزهای جاری