خلیل طلایی زاده

کد نظام پزشکی : 86518


تخصص : جراح عمومی جراحی پلاستیک

سوابق و تحصیلات پزشک

بازگشت به صفحه قبل