دکتر کامران مرادی

نظام پزشکی : 93038

تخصص : متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

درمانگاه : درمانگاه کلیه و مجاری ادراری

ویزیت های فعال در روزهای جاری