درباره سامانه نوبت اینترنتی
دانشگاه علوم پزشکی ایلام


نرم افزار نوبت تجمیعی اینترنتی، بنا به درخواست دانشگاه علوم پزشکی ایلام توسط شرکت داده آوران بهین طرح تولید گردیده است. این سامانه با اتصال به تمامی بیمارستانهای زیرشاخه دانشگاه علوم پزشکی ایلام اخذ قطعی نوبت، پرداخت آنلاین ویزیت، کنسل نوبت، شرکت در نظر سنجی مربوط به هر بیمارستان و امکاناتی دیگر را فراهم مینماید.
این نرم افزار مرتبط با سیستم مدیریت نوبت شرکت داده آوران میباشد، که در بیمارستانهای مرتبط فعال گردیده است.

نرم افزار نوبت تجمیعی دانشگاه علوم پزشکی ایلام کاملن پویا بوده و هیچگونه محدودیتی در تعداد بیمارستانها، پزشکان، تخصص ها و همچنین ویدیو ها و فایل های مولتی مدیا ندارد.

14020122