اقای دکتر فیضی
درمانگاه عفونی
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
بیشتر ...
اقای دکتر قیصوری
درمانگاه ریه
فوق تخصص بیماریهای ریه
بیشتر ...
اقلیما رحمتی
درمانگاه طب اورژانس
متخصص طب اورژانس
بیشتر ...
الهام مرادی
داخلی
متخصص بیماریهای داخلی
بیشتر ...
امید آمالی
درمانگاه قلب و عروق
متخصص بیماریهای قلب و عروق
بیشتر ...
امین شهوازی
درمانگاه اطفال
متخصص کودکان
بیشتر ...
آرمان فهمی
درمانگاه روانپزشکی
متخصص روانپزشکی
بیشتر ...
آقای دکتر ادیبی
درمانگاه اعصاب و روان
متخصص روانپزشکی
بیشتر ...
آقای دکتر اسدزاده
درمانگاه نفرولوژی
فوق تخصص نفرولوژی
بیشتر ...
آقای دکتر اسماعیلی
درمانگاه خون
فوق تخصص خون و سرطان بالغین
بیشتر ...
آقای دکتر اقدسی
درمانگاه کلیه و مجاری ادراری
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی
بیشتر ...
14010426