خانم دکتر جمشیدی

نظام پزشکی : 85423

تخصص : متخصص بیماریهای مغز و اعصاب

درمانگاه : درمانگاه مغز و اعصاب

ویزیت های فعال در روزهای جاری