خانم دکتر شیرازی
درمانگاه قلب
متخصص بیماریهای قلب و عروق
بیشتر ...
خانم دکتر عالی پور
درمانگاه داخلی
متخصص بیماریهای داخلی
بیشتر ...
خانم دکتر عطایی نژاد
درمانگاه مغز و اعصاب
متخصص بیماریهای مغز و اعصاب
بیشتر ...
خانم دکتر غیاثی
درمانگاه نفرولوژی
فوق تخصص نفرولوژی
بیشتر ...
خانم دکتر فارسی نیا
درمانگاه اطفال
کارشناس روانشناسی بالینی
بیشتر ...
خانم دکتر فصیحی
درمانگاه قلب
متخصص بیماریهای قلب و عروق
بیشتر ...
خانم دکتر قوام
درمانگاه قلب
متخصص بیماریهای قلب و عروق
بیشتر ...
خانم دکتر قیطران
درمانگاه چشم
کارشناس روانشناسی بالینی
بیشتر ...
خانم دکتر لطافتی
درمانگاه سونوگرافی
متخصص رادیولوژی
بیشتر ...
خانم دکتر محمدیاری
درمانگاه قلب
متخصص بیماریهای قلب و عروق
بیشتر ...
خانم دکتر مهتدی
درمانگاه عفونی
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
بیشتر ...
خانم دکتر میرزامرجانی
درمانگاه زنان
متخصص زنان و زایمان
بیشتر ...