کلینیک فجر انقلاب ایلام

استان : ایلام

شهر | بخش : ایلاام

شماره تماس : 08433364862

آدرس : ایلاام بلوار مدرس خیابان شهید شهسوار سلیمانی جنب مرکز دیالیز

پزشکان فعال در این مرکز

آقای دکتر نوروزی
درمانگاه قلب
متخصص بیماریهای قلب و عروق
بیشتر ...
آقای دکتر کارگر
درمانگاه قلب
متخصص بیماریهای قلب و عروق
بیشتر ...
خانم دکتر قوام
درمانگاه قلب
متخصص بیماریهای قلب و عروق
بیشتر ...
آقای دکتر صوفی نیا
درمانگاه قلب
متخصص بیماریهای قلب و عروق
بیشتر ...
آقای دکتر رستمیان
درمانگاه اطفال
متخصص کودکان
بیشتر ...
خانم دکتر جمشیدبیگی
درمانگاه داخلی
متخصص بیماریهای داخلی
بیشتر ...
خانم دکتر باستانی
درمانگاه داخلی
متخصص بیماریهای داخلی
بیشتر ...
خانم دکترمرادی
درمانگاه داخلی
متخصص بیماریهای داخلی
بیشتر ...
خانم دکتر سیف منش
درمانگاه زنان
متخصص زنان و زایمان
بیشتر ...
خانم دکتر رشیدیان
درمانگاه زنان
متخصص زنان و زایمان
بیشتر ...
خانم دکتر صفری
درمانگاه زنان
متخصص زنان و زایمان
بیشتر ...
خانم دکتر پورنجف
درمانگاه زنان
متخصص زنان و زایمان
بیشتر ...
خانم دکتر میرزامرجانی
درمانگاه زنان
متخصص زنان و زایمان
بیشتر ...
خانم دکتر جمشیدی
درمانگاه مغز و اعصاب
متخصص بیماریهای مغز و اعصاب
بیشتر ...
خانم دکتر انصاری
درمانگاه مغز و اعصاب
متخصص بیماریهای مغز و اعصاب
بیشتر ...
آقای دکتر مدارا
درمانگاه مغز و اعصاب
متخصص بیماریهای مغز و اعصاب
بیشتر ...
آقای دکتر نورمحمدی
درمانگاه خون
فوق تخصص خون و سرطان بالغین
بیشتر ...
آقای دکتر مامی
درمانگاه گوارش
فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
بیشتر ...
آقای دکتر آبانگاه
درمانگاه گوارش
فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
بیشتر ...
آقای دکتر شهبازی
درمانگاه گوارش
فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
بیشتر ...
خانم دکتر هادوی
درمانگاه غدد
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
بیشتر ...
خانم دکتر محمدیاری
درمانگاه قلب
متخصص بیماریهای قلب و عروق
بیشتر ...
آقای دکتر قاسمی
درمانگاه ریه
فوق تخصص بیماریهای ریه
بیشتر ...
آقای دکتر شریفی
درمانگاه داخلی
متخصص بیماریهای داخلی
بیشتر ...
دکتر لیلا نظری
درمانگاه زنان
متخصص زنان و زایمان
بیشتر ...
خانم دکتر بازگیر
درمانگاه روماتولوژی
فوق تخصص روماتولوژی
بیشتر ...
خانم دکتر ریزه بندی
درمانگاه داخلی
متخصص بیماریهای داخلی
بیشتر ...
آقای دکتر ادیبی
درمانگاه اعصاب و روان
متخصص روانپزشکی
بیشتر ...
آقای دکتر شکاری
درمانگاه قلب
متخصص بیماریهای قلب و عروق
بیشتر ...
خانم دکتر فصیحی
درمانگاه قلب
متخصص بیماریهای قلب و عروق
بیشتر ...
خانم دکتر احمدی
درمانگاه قلب
متخصص بیماریهای قلب و عروق
بیشتر ...
خانم دکتر حفاری
درمانگاه مغز و اعصاب
متخصص بیماریهای مغز و اعصاب
بیشتر ...
دکتر رویا جعفری
درمانگاه چشم
متخصص چشم پزشکی
بیشتر ...
خانم دکتر قیطران
درمانگاه چشم
کارشناس روانشناسی بالینی
بیشتر ...
آقای دکتر بالاوندی
درمانگاه قلب
متخصص بیماریهای قلب و عروق
بیشتر ...
دکتر بازدار
درمانگاه داخلی
متخصص بیماریهای داخلی
بیشتر ...
خانم دکتر غیاثی
درمانگاه نفرولوژی
فوق تخصص نفرولوژی
بیشتر ...
آقای دکتر اسدزاده
درمانگاه نفرولوژی
فوق تخصص نفرولوژی
بیشتر ...
آقای دکتر کیخاوندی
درمانگاه عفونی
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
بیشتر ...
آقای دکتر کاکایی
درمانگاه مغز و اعصاب
متخصص بیماریهای مغز و اعصاب
بیشتر ...
آقای دکتر نظری
درمانگاه عفونی
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
بیشتر ...
دکتر امیررضا اقدسی
درمانگاه اورولوژی
کارشناس روانشناسی بالینی
بیشتر ...
دکتر علی فربد
درمانگاه جراحی
متخصص جراحی عمومی
بیشتر ...
محمد سعید شکری
درمانگاه چشم
کارشناس روانشناسی بالینی
بیشتر ...
اقای دکتر فیضی
درمانگاه عفونی
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
بیشتر ...
اقای دکتر قیصوری
درمانگاه ریه
فوق تخصص بیماریهای ریه
بیشتر ...
خانم دکتر مهتدی
درمانگاه عفونی
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
بیشتر ...
خانم دکتر سلیمان نژاد
درمانگاه زنان
متخصص زنان و زایمان
بیشتر ...
خانم دکتر رفیعی
درمانگاه مغز و اعصاب
متخصص بیماریهای مغز و اعصاب
بیشتر ...
خانم دکتر شیرازی
درمانگاه قلب
متخصص بیماریهای قلب و عروق
بیشتر ...
اقای دکتر پورمحمدی
درمانگاه چشم
کارشناس روانشناسی بالینی
بیشتر ...
خانم دکتر عالی پور
درمانگاه داخلی
متخصص بیماریهای داخلی
بیشتر ...
خانم دکتر چناری
درمانگاه زنان
متخصص زنان و زایمان
بیشتر ...
خانم دکتر عطایی نژاد
درمانگاه مغز و اعصاب
متخصص بیماریهای مغز و اعصاب
بیشتر ...
آقای دکتر قانونی
درمانگاه غدد
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
بیشتر ...
آقای دکتر همتی
درمانگاه قلب
متخصص بیماریهای قلب و عروق
بیشتر ...
دکتر فریبا شادفر
درمانگاه پوست
متخصص بیماریهای پوست
بیشتر ...
آقای دکتر اسماعیلی
درمانگاه خون
فوق تخصص خون و سرطان بالغین
بیشتر ...
خانم دکتر لطافتی
درمانگاه سونوگرافی
متخصص رادیولوژی
بیشتر ...
آقای دکتر علی پور
درمانگاه داخلی
متخصص بیماریهای داخلی
بیشتر ...
خانم دکتر ویسی
درمانگاه زنان
کارشناس روانشناسی بالینی
بیشتر ...
بشری ارکوازی
درمانگاه زنان
کارشناس روانشناسی بالینی
بیشتر ...
خانم دکتر خرمی
درمانگاه زنان
کارشناس روانشناسی بالینی
بیشتر ...
آقای دکتر پیل افکن
درمانگاه چشم
کارشناس روانشناسی بالینی
بیشتر ...
خانم دکتر فارسی نیا
درمانگاه اطفال
کارشناس روانشناسی بالینی
بیشتر ...